Creatieve beroepen: een specifieke sector

1/10/2012

De activiteiten van creatieve professionals (scheppende en vertolkende kunstenaars, distributeurs, tussenpersonen, technici en alle andere functies die aanleunen bij de artistieke beroepen) vertonen een aantal specifieke kenmerken waarmee we best rekening houden als we voor hen diensten of tools uitwerken. Het spreekt voor zich dat deze
inzichten ook van tel zijn als we hen willen vertegenwoordigen en hun belangen verdedigen.

Erkenning en bekendheid bij de gewone kunstenaar

1/10/2012

Soms hoor of lees je over kunstenaars die al op heel jonge leeftijd een fenomenale carrière achter de rug hebben en om de haverklap in de pers opduiken. Dat dit een uitzonderlijk fenomeen is, hoeft geen betoog. Erkenning en bekendheid blijven voor de meeste kunstenaars, uit om het even welke discipline, eerder bescheiden van omvang.

Artistieke projecten ontwikkelen. De tool Activiteiten van SMartBe

17/4/2012

In april 2012 heeft het studiebureau een onderzoek gepubliceerd waarin de belangrijkste eigenschappen van het projectwerk in de artistieke sector ontleed worden. Van de bestaande instrumenten zijn de Activiteiten van Smart uiterst succesvol omdat ze goed aansluiten bij de noden van deze beroepsgroep en er effectief in slagen een betere (sociale) bescherming te bieden.