Europa, laboratorium van nieuwe artistieke migraties

29/1/2013

Het vrij verkeer van Europese werknemers in de Schengenzone zorgt voor ingrijpende veranderingen op de arbeidsmarkt. Ook kunstenaars worden geconfronteerd met deze omwentelingen, waarvan de eerste gevolgen reeds merkbaar zijn.