Huishoudhulpen laten zich de mantel niet meer uitvegen 

24/1/2020

De onderhouds-, schoonmaak- en huishoudhulpsector is een belangrijke werkgever. Het is ook een van de sectoren waar sociaal geweld dagelijkse kost is, in het bijzonder tegen vrouwen, die vooral in de sector werkzaam zijn. Ze werken vaak in uitbesteding voor bedrijven en velen krijgen te kampen met slechte …