Een opleiding zoeken

Inschrijving voor de opleidingsreeksen

Opleidingsreeks: Je activiteit ontwikkelen

Om een plaats te reserveren, moet je onderstaand formulier invullen en versturen. Als de opleiding volzet is, kom je op een wachtlijst terecht. Zodra er een plaats vrijkomt, hoor je het zo snel mogelijk via mail. 

PRAKTISCHE INFO

 • Het is mogelijk een factuur of deelnamebewijs aan te vragen via formation@nullsmart.coop. Heb je een Activiteit Smart, dan kan je de factuur inbrengen via de onkostennota. Vermeld dus in de mail of je een Activiteit hebt als je een factuur aanvraagt.
 • Krijg je een werkloosheidsuitkering? Door aan deze opleiding deel te nemen, verlies je het recht op een werkloosheidsuitkering niet voor de dagen waarop je de opleiding volgt. Je moet wel beschikbaar blijven op de arbeidsmarkt. Als je dus een job weigert die je tijdens de opleiding wordt aangeboden, mag je de deelname aan de opleiding niet als reden van de weigering opgeven.

Voor meer info kan je contact opnemen met Aurélia Dubuc, administratief beheerder van de afdeling Opleidingen voor onze vennoten. 

E-mail: formation@nullsmart.coop 

BETALING

Opgelet, je inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling.

Als je de opleiding niet betaald hebt, kunnen we je inschrijving voor de opleiding niet goedkeuren om organisatorische redenen. 

Er zijn twee prijzen voor opleidingen: een voor vennoten (die een aandeel van Smart hebben) en een voor niet-vennoten (meer informatie op https://smartbe.be/nl/vennoot-worden/). 

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Als je om uitzonderlijke redenen niet kan deelnemen aan de opleiding en moet annuleren, moet je ons 10 werkdagen vóór het begin van de opleiding verwittigen via mail (formation@nullsmart.coop). Behalve in geval van overmacht (mits voorlegging van een bewijsstuk) wordt een annulering na die termijn niet in aanmerking genomen en blijven de kosten verschuldigd.  

  *Verplicht

  Aanspreking *


  Naam en voornaam *  Adres *

  Postcode *

  Gemeente *  Telefoonnummer *


  (bv : +32 473 xx xx xx ou +32 2 xxx xx xx)


  E-mailadres *  Sectoren *  Statuut *

  StudentWerknemerZelfstandigeWerkzoekende


  Nummer of naam van de Activiteit


  (enkel voor de vennoten van Smart)


  Ik schrijf me in voor * :


  Statuut *

  Ik verklaar kennis genomen te hebben van de betalings- en annuleringsvoorwaarden *