Fiscaliteit van vzw’s

mis à jour le 3/2/2014

Rechtspersonenbelasting (RPB) of bedrijfsbelasting (BB)?

Vzw’s die geen enkele commerciële activiteit uitoefenen zijn onderworpen aan de rechtspersonenbelasting. In dit belastingstelsel wordt de vzw niet belast op haar inkomsten. Ze wordt afzonderlijk belast volgens het type van de goederen:

  • de onroerende goederen: zie belasting op onroerende inkomsten (voor natuurlijke personen)
  • de roerende goederen: geheven en delgende roerende voorheffing.

Opgelet, de vzw kan tegen 300% worden belast op:

  • vergoedingen, dividenden of andere, uitgekeerd aan derden wiens identiteit niet wordt vermeld
  • bedragen uitgekeerd aan leden zonder vermelding van de bestemmeling en de reden van de betaling.

De vzw’s die (bijkomstige) commerciële activiteiten uitoefenen kunnen onderworpen blijven aan de RPB onder bepaalde voorwaarden:

  • de commerciële activiteiten moeten bijkomstig zijn, en onontbeerlijk voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel (beoordelingscriteria: aard van de activiteit, aantal personen betrokken bij deze activiteit, omvang van de aangewende middelen…)
  • de activiteiten mogen niet worden gevoerd volgens bedrijfs- of commerciële methodes (reclame, distributiemethode…). De vzw’s die commerciële activiteiten buiten deze grenzen uitvoeren, zijn in principe onderworpen aan de bedrijfsbelasting.

Boekhoudkundige controle van de vzw

De vzw’s kunnen net zoals natuurlijke personen of bedrijven aan een belastingcontrole onderworpen worden.

Soorten controles:

  • vraag om inlichtingen: de ‘vraag om inlichtingen’ is een officieel document waarmee de belastingadministratie meer inlichtingen over de financiën van de vzw kan vragen;
  • belastingcontrole: de administratie controleert de boekhouding van de vzw en kan daarvoor alle mogelijke bewijsstukken opvragen. Uitgaven die niet bewezen kunnen worden aan de hand van een geldig document (facturen, kassabonnetjes, fiscale fiches…) worden aan 309% belast!
  • btw-controle voor btw-plichtige vzw’s.