Opleiding

Opleiding Auteursrechten en/of Naburige rechten. Gent.

[Datums: Catalogus 2024 in voorbereiding]

Tijdens deze sessie staan we stil bij wat er onder de bescherming van auteurs- en naburige rechten valt en wat je zelf kan om die rechten optimaal te benutten.

Doelstellingen

  • Aan het einde van deze module weet je wanneer je werk beschermd is als auteurs- of naburig recht en welke rechten je hebt als houder.
  • Je krijgt ook praktische tips en tools die nuttig zijn voor je eigen praktijk: je leert hoe je je rechten kan overdragen of in licentie geven en wat je moet doen om de inkomsten verbonden aan auteursrechten op een voordelige manier in je belastingen aan te geven.

Inhoud van de opleiding

  • Wanneer is een werk beschermd door het auteursrecht en welke rechten heb je als houder?
  • Wanneer kan je andermans werk gebruiken?
  • Hoe draag je rechten correct over?
  • Hoe kan je hieraan verdienen?

Praktische informatie

  • Duur van de opleiding: van 14u tot 16u, gevolgd door een netwerk- en uitwisselingsmoment voor Smart-leden van 16u tot 18u.
  • Zodra we je inschrijving ontvangen hebben, krijg je een mail met de nodige info (adres en zaal, internetlink als de opleiding online gegeven wordt ...). 

Prijs

  • Gratis voor Smart-vennoten
  • Na de opleiding is een drink voorzien.  

De opleiding wordt gegeven door Stijn Goovaerts, juridisch consulent bij het Cultuurloket. Cultuurloket is een vzw die zakelijke ondersteuning voor de cultuursector biedt. Je kan bij ons terecht voor advies en opleidingen. Op onze website vind je ook een schat aan informatie terug. Meer informatie lees je op www.cultuurloket.be.