Partners

Smart knoopt partnerschappen op lokaal, nationaal of internationaal niveau aan met actoren uit de academische, economische, culturele of politieke sfeer. De strategie bestaat eruit sterke allianties te ontwikkelen en een ecosysteem van actoren te vormen waarmee Smart gemeenschappelijke doelen en objectieven nastreeft, en te onderzoeken op welke vlakken ze elkaar aanvullen. Verder richt de coöperatie haar partnerschappen vooral op het belang van haar vennoten.

In de afgelopen jaren heeft Smart partnerschappen gesloten met 250 particuliere en openbare actoren, zowel in Frankrijk als in België. Het spreekt voor zich dat deze kostbare samenwerkingen een belangrijke rol gespeeld hebben in haar ontwikkeling. De lijst van partners is te lang om op te noemen. Hieronder wordt in meer detail verwezen naar de partners die de ontwikkeling begeleidden van bepaalde kernprojecten in 2018.

Internationale Coöperatieve Alliantie (ICA), Cecop/Cicopa, Coops Europe: Smart is zeer actief betrokken binnen deze instanties (deelname aan de Algemene vergadering van de ICA in Buenos Aires in oktober 2018) en de werk- en discussiegroepen (creatie van een think tank van verschillende coöperaties) van deze organisaties die, elk op hun eigen niveau, het coöperatieve model verdedigen en ontwikkelen in Europa en overal ter wereld.

Bigre! : In Frankrijk hebben Smart, Coopaname, Oxalis, GrandsEnsemble en Vecteurs Activités zich verenigd om deze eerste werkersmutualiteit (mutuelle de travail associé) tot stand te brengen. In dit kader wordt de jaarlijkse “Bigre Rencontre!”-bijeenkomst eind augustus in Sète georganiseerd: het wordt een week van uitwisselingen, opleiding en vergaderingen.

Het Centre Socialiste d’Éducation Permanente (CESEP) en de Université Catholique de Louvain (UCL): In 2017 en 2018 hebben Smart, het Cesep en de UCL een overeenkomst gesloten die geleid heeft tot een sociologisch onderzoek: “Praktijken en organisatie van democratisch werk bij Smart”. Deze drie actoren besloten hun overeenkomst te verlengen voor 2019 en 2020 aan de hand van verschillende projecten naar aanleiding van dit onderzoek en in overeenstemming met het strategische project van Smart.

Coopcity: Deze organisatie, die reeds aanwezig is in de bedrijfsruimtes van Smart sinds 2016, begeleidt de innovatieve projecten in de sociale economie en werkt aan de ontwikkeling van een ecosysteem dat sociale vernieuwing aanmoedigt. In de gedeelde werkruimtes van Smart organiseert ze ook regelmatig creatieve en inspirerende evenementen en biedt ze de vennoten van Smart opleiding aan.

Coopkracht: Smart is lid van deze overkoepelende vereniging van coöperaties in Vlaanderen. Er worden regelmatig evenementen georganiseerd naar het voorbeeld van het congres “Let it Coop” in oktober 2018.

Culture et Démocratie: Deze vereniging voor permanente vorming is een platform voor reflectie, observatie, uitwisselingen en bewustmaking op het vlak van cultuur en democratie. Behalve sporadische samenwerkingen, delen deze vereniging en Smart een documentatiecentrum dat gespecialiseerd is in vraagstukken inzake cultuur en de wereld van het werk.

Illusion & Macadam: Smart nam actief deel aan de financiering van de Halle Tropisme waarvoor de werkzaamheden eind 2018 voltooid werden. Deze 4000-m2-grote gedeelde ruimte, die beheerd wordt door Illusion & Macadam, is een smeltkroes van actoren uit de creatieve sector in Montpellier. Het kantoor van Smart is er voortaan gevestigd.

InitiativesETcité: Deze coöperatieve vennootschap in Frankrijk bestaat uit bedrijven voor plaatselijke duurzame ontwikkeling van beroepen in de adviesverlenende, educatieve en communicatiesector. De partner is volop betrokken bij het project voor de creatie van een nieuwe gedeelde werkplaats in Lille, de Saint So Bazaar. Verder heeft ze ook een starterscentrum ontwikkeld voor sociaal vernieuwende ondernemingen (Evident!).

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Smart leidt het project Platform Coop Brussels in samenwerking met Febecoop (promotie en verspreiding van het coöperatieve model en de coöperatieve principes) en SAW-B (bevorderen van een meer solidaire economie). Deze laatsten werken regelmatig samen met Smart aan andere thema’s (deelname aan het proces van Smart In Progress, opleiding en permanente vorming).

Microstart: Deze organisatie is actief op het gebied van microkredieten en werkt samen met Smart aan de implementatie van tools voor microfinanciering die specifiek gericht zijn op de behoeften van de vennoten.

Pour La Solidarité (PLS): is een onafhankelijke Europese Think & Do Tank, waarmee Smart projecten ontwikkelt en regelmatig studies uitgeeft over gemeenschappelijke thema’s: de sociale en solidaire economie, maatschappelijke rechten, enz..