Partners

Smart knoopt op lokaal, nationaal of internationaal niveau partnerschappen aan met actoren uit de academische, economische, culturele of politieke sfeer. Het doel? Sterke allianties ontwikkelen, een ecosysteem van actoren vormen waarmee Smart gemeenschappelijke doelen nastreeft en onderzoeken op welke vlakken ze elkaar aanvullen. Verder ziet de coöperatie erop toe dat haar partnerschappen vooral de vennoten ten goede komen.

In de voorbije jaren heeft Smart partnerschappen gesloten met 250 actoren uit de publieke en de private sector, zowel in Frankrijk als in België. Het spreekt voor zich dat die kostbare samenwerkingen een belangrijke rol gespeeld hebben in haar ontwikkeling. De lijst van partners is te lang om op te noemen. We verwijzen hieronder meer in detail naar de partners die de voorbije jaren bijdroegen tot de ontwikkeling van bepaalde kernprojecten.

ICETT (Denktank van de Internationale Coöperatieve Alliantie), Cecop/Cicopa:Smart is actief betrokken binnen de instanties en de werk- en discussiegroepen (oprichting van een denktank van verschillende coöperaties) van deze organisaties die, elk op hun eigen niveau, het coöperatief model in Europa en overal ter wereld verdedigen en ontwikkelen. 

Bigre!: Smart, Coopaname en Oxalis hebben zich verenigd om deze eerste ‘mutuelle de travail associé’ tot stand te brengen. In dat kader wordt elk jaar in augustus de Bigre! Rencontre georganiseerd in het Franse Sète, voor een week vol uitwisselingen, vormingen en vergaderingen.

Het Centre Socialiste d’Éducation Permanente (CESEP) en de Université Catholique de Louvain (UCL): in 2017 en 2018 hebben Smart, het Cesep en de UCL een overeenkomst gesloten die geleid heeft tot een sociologisch onderzoek: “Praktijken en organisatie van democratisch werk bij Smart”. De drie besloten hun overeenkomst te verlengen voor 2019 en 2020 aan de hand van verschillende projecten naar aanleiding van dit onderzoek en in overeenstemming met het strategische project van Smart.

Coopcity: deze organisatie is al sinds 2016 aanwezig in de gebouwen van Smart. Ze begeleidt innovatieve projecten in de sociale economie en werkt aan de ontwikkeling van een ecosysteem dat sociale vernieuwing aanmoedigt. In de gedeelde werkruimtes van Smart organiseert ze ook regelmatig creatieve en inspirerende evenementen en biedt ze opleidingen aan voor de vennoten van Smart.

Coopkracht: Smart is lid van deze overkoepelende vereniging van coöperaties in Vlaanderen. Er worden regelmatig evenementen georganiseerd naar het voorbeeld van het congres “Let it Coop” in oktober 2018.

Culture et Démocratie: deze vereniging voor permanente vorming is een platform voor reflectie, observatie, uitwisselingen en bewustmaking op het vlak van cultuur en democratie. Behalve sporadische samenwerkingen, delen deze vereniging en Smart een documentatiecentrum dat gespecialiseerd is in vraagstukken inzake cultuur en de wereld van het werk.

Febecoop(promotie en verspreiding van het coöperatief model en de coöperatieve principes) en SAW-B (bevorderen van een meer solidaire economie): Smart werkt regelmatig samen met deze structuren (deelname aan Smart iProgress, opleiding en permanente vorming, beweging van coöperatieve deelplatforms). 

Microstart: deze organisatie is actief op het gebied van microkredieten en werkt samen met Smart aan de implementatie van tools voor microfinanciering die specifiek gericht zijn op de behoeften van de vennoten.

Pour La Solidarité (PLS): een onafhankelijke Europese Think & Do Tank waarmee Smart projecten ontwikkelt en regelmatig studies uitgeeft over gemeenschappelijke thema’s: de sociale en solidaire economie, maatschappelijke rechten, enz.