Ons economisch model

Smart werkt volgens de principes van de sociale economie, een economisch model dat een aantal ethische criteria nastreeft:

  • Nadruk op personen en collectieve belangen, niet op winst: al 15 jaar ontwikkelen we een waaier aan tools om aan de behoeften van onze leden te beantwoorden. Onze winstmarges worden geherïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe diensten.
  • Een zelfstandige werking: Vanaf maart 2017 zullen de gebruikers van onze diensten moeten intekenen op een jaarlijks coöperatief aandeel van 30€. Hierdoor dragen ze bij aan het kapitaal en tot het behouden van de investeringscapaciteit voor het ontwikkelen van tools en diensten voor de leden en om de risico’s te helpen dekken die door de groei en diversificatie van onze activiteiten steeds complexer worden. Daarnaast wordt er een percentage afgehouden op de bedragen die gefactureerd worden aan de klant (6.5 % op het bedrag exclusief btw). De bijdragen laten onder meer toe om een garantiefonds voor onze leden in stand te houden. Iedereen draagt bij om ervoor te zorgen dat de lonen tijdig kunnen uitbetaald worden. Daarnaast dienen de bijdragen om nieuwe diensten te ontwikkelen voor de leden.
  • Een democratische werking:Een procedure van democratische besluitvorming : de algemene vergadering van vennoten kiest de raad van bestuur. Ontdek de procedures hier.