Missie en Charter

Onze missie

De voornaamste doelstelling van Smart is om de professionele activiteiten van een onbeperkt aantal mensen te faciliteren, of ze nu individueel of in een collectief werken. Als coöperatieve structuur binnen de sociale economie streven we ernaar om de socio-economische ontwikkeling van onze leden en hun actie- en arbeidsmogelijkheden binnen de samenleving te versterken.  Smart wil inzetten op autonoom volwaardig werk en een alternatief bieden voor het individuele ondernemerschap.
Daarbij willen we de sociale, economische, fiscale en juridische bescherming van onze leden en de erkenning van hun sociaal en economisch nut bevorderen, zowel op Belgische als Europees niveau.

Ons charter

Deze doelstelling willen we bereiken met respect voor onze fundamentele waarden en principes. Deze waarden vormen de kern van het Smart-project:

 • alle middelen en eventuele winstmarges aanwenden om het statutair verankerde maatschappelijk doel van de coöperatie te verwezenlijken;
 • een democratisch geleide organisatie zijn die aangestuurd en gecontroleerd wordt door haar leden-gebruikers;
 • de autonomie van leden in de beoefening van hun beroep(en) versterken;
  hun werkrelaties met derden professionaliseren;
 • de loopbaan van leden juridisch waarborgen en aanbevelingen formuleren voor reglementaire aanpassingen;
 • hun representatief karakter verder uitdragen: voor en met hen handelen;
  ervoor zorgen dat zij de best mogelijke sociale zekerheid genieten;
 • het belang van solidariteit in de verf zetten;
 • de middelen delen ten dienste van de gebruikers én voor het collectief belang.