Geschiedenis

2019 

 • Anne-Laure Desgris en Maxime Dechesne worden de nieuwe afgevaardigd bestuurders van de coöperatie 
 • Smart neemt een nieuwe kleurrijke huisstijl aan, een nieuwe kalligrafie en een nieuw logo, en verandert haar imago in negen landen tegelijk. Op 24 uur tijd is de nieuwe visuele identiteit in heel Europa een feit 
 • Publicatie van een politiek memorandum met het oog op de gewestelijke, federale en Europese verkiezingen in mei. Het document behandelt vier belangrijke punten: Europa, democratie, sociale bescherming en de gedeelde onderneming als productiemodel 

2018 

 • Oprichting van een ethisch comité naar aanleiding van de aanbevelingen van een werkgroep van vennoten 
 • Voortzetting en versterking van het participatief proces Smart In Progress
 • Afronding van de ontwerpfase van het design van diensten met de bedoeling om de diensten van Smart volgens vier pijlers te herwerken, om een efficiënter antwoord te kunnen bieden op alle behoeften van de vennoten. Het doel: overgaan van één design voor iedereen naar een design op maat van elk individu! 

2017 

 • De leden, gebruikers van de diensten, klanten (opdrachtgevers), leveranciers, het vast personeel en de partners kunnen vennoot worden 
 • Verkiezing van de eerste raad van bestuur van de coöperatie tijdens de algemene vergadering, na een oproep tot kandidaatstelling en een open campagne 

2016 

 • Afronding van het participatieve denkproces van zes maanden rond de toekomst van Smart, meer bepaald met de aanbevelingen van de vier werkgroepen en de stemming voor het strategisch plan Smart 2020 tijdens de algemene oprichtingsvergadering van de toekomstige coöperatie 
 • Oprichting van SmartCoop, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk (cvba-so) 

2015 

 • Lancering van het participatieve denkproces “Smart In Progress” om het project Smart te herdefiniëren: voor wie en met wie, welke tools, welk economisch model en het bestuur (vier werkgroepen) 

2014 

 • Sandrino Graceffa wordt gedelegeerd bestuurder van Smart 
 • Tweede editie van de campagne “Ik stem cultuur” met het oog op de gewestelijke, federale en Europese verkiezingen in mei 

2013 

 • Mobilisatie in het kader van de rechtszaak “Kunstenaars vs. RVA” waarbij een 250-tal kunstenaars zich verdedigt tegen de beslissingen van de RVA 

2012 

2011 

 • Petitie voor het ondersteunen en beschermen van het kunstenaarsstatuut. 23.000 handtekeningen worden aan de minister van Werk voorgelegd 
 • Erkenning als Sociaal Bureau voor Kunstenaars 

2010 

 • Redactie van een memorandum in het kader van de federale verkiezingen 
 • De kunstcollectie van Smart, rond het thema Kunstenaarsportretten, wordt voor het eerst aan het publiek getoond 

2009 

2008 – 2007 

 • Reorganisatie van de vzw Smart in verschillende juridische entiteiten, die elk een van de diensten van de vzw voor hun rekening nemen (contracten, activiteiten, financiële diensten, enz.), onder de overkoepelende structuur van een privéstichting, “SmartBe 

2007 

 • Organisatie van een dienst voor de aankoop van professioneel materiaal via een leasingformule 
 • SMartBe ontvangt de prijs Roger Van Thournout voor haar bijdrage aan de sociale economie 
 • SMartBe neemt deel aan de onderhandelingen over de wet “Monfils”, betreffende de wijziging van de fiscale behandeling van inkomsten uit auteursrechten en naburige rechten 
 • Oprichting van een studiebureau, dat instaat voor multidisciplinaire analyses en publicaties in verband met de culturele sector 

2006 

2005 

 • Nieuwe onlineledenzone, waar de leden hun prestaties kunnen aangeven 

2004 

2002 

 • Goedkeuring van de wet aangaande het sociaal statuut van de kunstenaars, die de toepassing van de sociale zekerheid voor loontrekkende werknemers uitbreidt naar alle personen die, zonder door een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen betaling van een loon artistieke prestaties verrichten en/of artistieke werken leveren in opdracht van een natuurlijke of rechtspersoon (artikel 1bis, van kracht sinds juli 2003) 

2001 

 • Oprichting van het loongarantiefonds om de lonen te kunnen betalen, zonder te wachten tot opdrachtgevers hun factuur betalen en bij wijze van loongarantie in geval van faillissement  
 • Lancering van de dienst beheer van Activiteiten 
 • Deelname aan de onderhandelingen over de hervorming van het kunstenaarsstatuut, die leidden tot de wet van 24/12/2002 
 • Beroep tegen de RVA als verdediging van de cachetregel 

2000 

1998 

 • Oprichting van de vzw SMart (Société Mutuelle pour Artistes) 
 • Lancering van de dienst Contractbeheer