Verkiezing van de Raad van bestuur van SmartCoop

Formulier kandidaatstelling
  VrouwManAndere

  Verkiesbaarheidscriteria

  Bijkomende informatie


  Motivatie van je kandidatuur

  Vertalingen


  Informatie voor intern gebruik (zal niet openbaar gemaakt worden)