Verkiezing van de Raad van bestuur van SmartCoop 2023

Formulier kandidaatstelling  VrouwManAndere
  Verkiesbaarheidscriteria  Bijkomende informatie
  Motivatie van je kandidatuur  Vertalingen
  Informatie voor intern gebruik (zal niet openbaar gemaakt worden)