Pulse Translations
Ondernemen binnen een collectief kader

Een bedrijf dat voor ondertitels zorgt? Inderdaad! Een vertaalbureau? Dat ook. Pulse Translations combineert beide om zijn professionele klanten te helpen. Deze activiteit is verankerd in de B2B-sector en maakt gebruik van een groot aantal dienstverleners, zowel in België als in het buitenland, om de zeer uiteenlopende opdrachten te kunnen uitvoeren. Na enkele opstartjaren zullen de managers nu overschakelen naar een contract van onbepaalde duur, één van de mogelijkheden die Smart biedt voor de meest solide ondernemingsprojecten. We spraken met Valentine De Luca.


Pulse Translations levert vooral diensten voor audiovisuele vertalingen en in mindere mate klassieke vertalingen. Ondertiteling, voice-over, vertaling van scripts, … het bedrijf biedt diensten aan voor meertalige projecten, afwisselend in Nederlands en Frans, maar ook in andere talen met behulp van een groot team van zelfstandige freelancers. Met deze brede expertise kan Pulse Translations veel verschillende sectoren bedienen: bedrijfsvideo’s, documentaires, manga’s, big budget-films en kleinere producties.

 

Valentine De Luca
Audiovisueel vertaalster, onderneemster, mede-oprichtster van Pulse Translations.
36 jaar
Brussel
Ingeschreven bij Smart sinds 2010
Interview

Deden jullie van bij de start al beroep op Smart? Onder welke vorm?

– We lanceerden Pulse Translations 8 jaar geleden. Het project ging onmiddellijk van start met de Smart-tools, dat gaf ons een veiliger gevoel. We hebben het hele jaar door werk. En vandaag, nadat we gedurende jaren onze activiteit hebben uitgebouwd, kijken we uit naar ons vast contract.

We hebben er helemaal geen spijt van om Smart gekozen te hebben, want het vraagt veel tijd om iets op te bouwen dat werkt.

"Door beroep te doen op Smart, voelen we ons autonomer."

Wat betekent dat in de praktijk?

– Omdat we met drie het project opgestart hebben, verdelen we de winst onder elkaar. Hiervoor is de Smart Activiteiten-tool (*) geweldig omdat het budget dat binnenkomt vervolgens kan besteed worden in de vorm van contracten, onkostennota’s, outsourcing … We realiseren heel veel kleine bedrijfsvideo’s van vijf minuten waarvoor we kort op de bal moeten spelen, met veel verschillende klanten, vaak grote ondernemingen. Dat hadden we nooit kunnen doen zonder de mogelijkheden van een Smart Activiteit. Voor de klant is het supereenvoudig, vooral sinds we een elektronische bestelbon hebben. We sturen de bon op, de klant tekent en klaar!

We ervaren een gevoel van onafhankelijkheid.

"Smart heeft voor ons een specifieke oplossing gezocht."

Jullie werken met veel verschillende vertalers. Is dat niet moeilijk om te beheren?

De meeste van onze leveranciers zijn zelfstandigen, freelancers dus, en zij sturen ons een factuur op het einde van de maand. De meeste wonen in het buitenland, in heel Europa, maar vooral in het Verenigd Koninkrijk omdat we veel naar het Engels vertalen. Want dat is de regel: iedereen vertaalt naar zijn moedertaal. Maar we hebben ook Belgische medewerkers die bij Smart zitten en met wie we eenvoudig een budgettransfer kunnen doen wanneer het werk gedaan is. Dat is heel handig.

We hebben voor het contractbeheer nog nooit problemen gehad met zelfstandige leveranciers in Europa. We functioneren echt als een bedrijf. We betalen de facturen, die ze ons op het einde van de maand opsturen, met het geld dat op onze rekening staat. Daarna maken we een onkostennota en krijgen we zo het geld terug op onze rekening. Supereenvoudig. Smart heeft ook al voorgesteld om geld voor te schieten indien we niet genoeg kasmiddelen zouden hebben om een factuur te betalen, zolang er maar voldoende budget volgt.

Dus gedaan met de administratie?

– We volgen de bestellingen op die bevestigd werden. Af en toe maken we een kleine berekening om te zien of alles overeenkomt. Maar je kan niet zeggen dat er helemaal geen administratie meer hoeft te gebeuren. Om te beginnen moet je de contracten opmaken, maar dat is niet zo erg.

De service die we het meest gebruiken is de interface van de Smart Activiteit met offertes, contracten en onkostennota’s. Met dat systeem zie je alles. Dat werkt prima. We hebben niet vaak adviesverleners nodig, of adviezen. Het werkt, en de keren dat we hulp nodig hebben is niet zozeer omdat er zaken ontbreken in de tool. Dat is perfect normaal. De tool kan niet op elk specifiek geval een antwoord bieden.

Is het een kader dat evolueert? Zijn er aanpassingen mogelijk?

– Een positieve ervaring was toen we begonnen te werken met een klant in de Verenigde Staten die enkel facturen in dollars wou krijgen. In het begin was dat een beetje vervelend. Maar uiteindelijk heeft Smart een oplossing gevonden zodat we dat toch konden doen. Nu loopt dat vlot. Smart heeft dus voor ons een specifieke oplossing gezocht. Dat was fijn.

Ik vertaal liever een film dan dat ik me moet bezighouden met de administratie.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van Smart voor jullie?

– Ik vind de tools heel handig. Het is ook een zekerheid voor wat de facturen betreft … Als we alleen zouden zijn en er zouden klanten niet betalen voor grote projecten, dan konden we de deuren al snel sluiten. Het is een geruststelling om te weten dat Smart dat voor haar rekening neemt, we voelen ons daardoor sterker.

br/>
En hoe zou dat in zijn werk gaan zonder Smart?

– Als Smart er niet was geweest, zouden we ook een bedrijf hebben opgestart, maar het zou moeilijker geweest zijn omdat het tijd kost vooraleer een bedrijf goed draait. Een ander belangrijk punt is dat ik liever een film vertaal dan dat ik me moet bezighouden met de paperassen. Dat spreekt voor zich.

(*) De ‘Activiteiten’-tool is een van de belangrijkste diensten die de Smart-coöperatie in Frankrijk en België aan haar vennoten aanbiedt. Meer dan enkel facturatie van eenmalige prestaties, zijn de ‘Activiteiten’ een vereenvoudigde bedrijfsstructuur die toelaat budgetten in te brengen en te besteden op basis van klantenbestellingen, onkostennota’s, salarissen enz. De ‘Activiteit’ maakt het mogelijk een ondernemingsproject te beheren, terwijl je als werknemer sociaal beschermd blijft