Co-Vibes
Zalig wanneer je maatschappelijke thema’s kan aanpakken op een ondernemende manier

Co-Vibes is een incubator van jong talent die wil inzetten op de ‘humanisering van werk’.

Jonge mensen of mensen die een nieuwe wending aan hun loopbaan willen geven, kunnen hun talenten ontdekken en groeien door in verschillende soorten projecten en organisaties aan de slag te gaan. Daarbij kunnen ze rekenen op een stevige omkadering.

 


 

Joris Van Droogenbrouck
zaakvoerder Co-Vibes
40 jaar
Antwerpen
Ingeschreven bij Smart sinds maart 2017
Interview

Wat doet Co-Vibes?

Co-Vibes begeleidt jonge mensen na hun opleiding om te ontdekken wat hun talenten zijn en zet hen in op projecten bij verschillende organisaties. We helpen jongeren te ontdekken waaruit ze energie halen, wat interessante contexten en hun hindernissen zijn. Peer-to-peer leren is daarbij essentieel. Dat doen ze één dag per week tijdens intervisiemomenten, bootcamps, creasessies, coaching … Na zes maanden hebben de jongeren genoeg ervaring en een stevige portie zelfvertrouwen om hun kans te wagen op de arbeidsmarkt.

We hebben gekozen voor een businessmodel waarbij de organisaties betalen. We zijn niet gesubsidieerd. We werken op projectbasis en gaan aan de slag met de uitdagingen van bedrijven. Ze kunnen bij ons terecht wanneer ze nood hebben aan een frisse blik, een kritische en creatieve geest, en jeugdige energie. De domeinen zijn zeer uiteenlopend omdat we uitdagingen vertalen naar de nodige talenten. Daarnaast organiseren we ook workshops voor organisaties of teambuildingactiviteiten. Het is vaak het speelse, het onbevangene, dat onze aanpak typeert. Zo gingen onze talenten bijvoorbeeld aan de slag bij de Vlaamse overheid om er een nieuw leiderschapsmodel te lanceren bij het middenmanagement.

Hoe hebben jullie traditionele organisaties kunnen overtuigen om hun processen op een nieuwe manier aan te pakken?

Een van onze eerste projecten was een innovatieproject in de voedingsindustrie. Ik weet nog goed dat de klant tijdens het intakegesprek zei: “Ik geloof wel in de talentenaanpak maar kom nu niet af met een geschiedkundige.” Wel, het was geen geschiedkundige maar een kunstgeschiedkundige (lacht), die vooral over de juiste talenten beschikte en dat bleek een groot succes. De jongere zelf ontdekte dan weer dat de context er niet zozeer toe deed, maar wel dat hij kon werken met creativiteit en andere talenten.

Dat is volgens mij de essentie van wat we willen bewerkstelligen voor jongeren en organisaties: hoe talenten echt in te zetten.

Hoe heeft Co-Vibes zijn eerste klanten bereikt?

Door heel veel warme contacten en door samen te werken met bedrijven waar we voordien al mee hadden gewerkt. In het begin hadden we een paar grote bedrijven zoals BASF en BNP Paribas Fortis. Intussen kunnen we ook rekenen op veel mond-tot-mondreclame en getuigenissen.

Voordien had ik een consultingbedrijfje, en toen we daar werk deden voor organisaties die de transitie maakten naar sociaal ondernemen, dacht ik: zalig! Ik heb dan een nieuwe partner gevonden en we zijn in 2015 begonnen met 4 klanten en 4 jongeren, ons grote experiment. In januari 2019 werd dat geëvalueerd met 50 partners tijdens een leerevent. Daarna hebben we het verder uitgebouwd.

Hoe gaan jullie te werk op het vlak van participatie?

Onze organisatie telt drie mensen die zelf Young Vibes zijn geweest en die gebleven zijn. Zij zorgen voor een groot deel van de coördinatie, marketing, leermomenten … Dat is onze centrale filosofie: ‘de Young Vibes voor en door jongeren’.

Een keer per week bespreken we de ontwikkelingen en zitten we ook samen in kleine groepen om te leren van elkaars projecten en ideeën uit te wisselen.

"Het evenwicht tussen de mens die centraal staat en het zoeken naar een rendabel businessmodel, zit bij Smart juist."

Wat zijn jullie grootste uitdagingen?

De grootste uitdaging is het binnenhalen van projecten. Vaak heb je al meerdere gesprekken nodig voor je bij de juiste persoon terechtkomt.

We proberen binnen het team onze mensen te begeleiden om sales te zien als een verhaal van luisteren, inspireren en verbinden, zodat we daarmee als team aan de slag kunnen gaan.

 

Hoe ziet de arbeidsmarkt er volgens jou binnen 10 jaar uit?

Ik geloof dat vaste functies in bedrijven deels zullen worden vervangen door pakketten van werk en projecten die er nu eens zijn en dan weer niet. Er zal een enorme toename zijn van autonomere werkvormen zoals freelancewerk. Zo kunnen mensen een portfolio van activiteiten rondom hun sterktes uitbouwen.

Wanneer organisatiestructuren wegvallen, wordt samenwerking cruciaal om aan de uitdagingen van autonoom werken te beantwoorden. Samenwerkingsverbanden zullen losser worden en de maatschappelijke relevantie steeds belangrijker.

Hoe ziet de toekomst van Co-Vibes eruit?

Het jaar 2019 brengt bestendiging en een opening naar andere doelgroepen, zoals mensen die hun loopbaan een andere wending willen geven. Ook voor personen die zelf iets willen starten, willen we iets kunnen betekenen. In tegenstelling tot de meeste incubators zullen we daarbij niet focussen op businessplannen, maar eerder op de mens als ondernemer.

Hoe ben je bij Smart terechtgekomen?

Ik voel verbondenheid met de missie van Smart omdat autonoom werken gaat over een manier om de dingen te kunnen doen die je echt graag doet en waar je meestal ook goed in bent.

Smart is een ideaal systeem om projecten te testen en de overgang voorzichtig te maken. Het draait erom flexibiliteit toe te laten en modellen te creëren rond de sterkte van mensen die op een zelfstandige manier willen werken.

Welke dienst gebruiken jullie het vaakst?

We hebben een Activiteit, waarbinnen we met de jongeren samenwerken wanneer ze na hun zesmaandelijks contract nog langer willen blijven. Een volgende stap kan zijn om onze jongeren te begeleiden om hun eigen activiteit te ontwikkelen.

Ik vind dat Smart nog meer waardevolle dingen uit de gemeenschap zou kunnen halen door middel van peer-to-peerleren. De rijkdom van het netwerk is nog onderbenut. De algemene vergadering één keer per jaar is niet voldoende. Ik denk bijvoorbeeld aan het samenbrengen van freelancers met verschillende profielen.