Hervorming statuut: luik werkloosheid van kracht sinds 1 april

Info @nl - 2/4/2014

Drie maanden geleden traden de eerste reeks hervormingen van het sociaal statuut voor kunstenaars in voege. Nu is het de beurt aan het luik rond de werkloosheid. Welke invloed hebben deze veranderingen voor jou?

Een kleine terugblik: regels die betrekking hadden op het sociale luik van de hervormingen zijn al sinds 1 januari van kracht. De belangrijkste gevolgen van de door minister Laurette Onkelinx ingediende hervormingen zijn: de verruiming van het statuut en vergroting van het werkterrein van de Commissie Kunstenaars. Naar aanleiding van deze hervormingen hebben we onze tools aangepast.  Meer informatie krijg je via de pop-up vensters bij ingave in je ledenaccount.

Het luik werkloosheid

Vanaf 1 april gelden dus ook een aantal nieuwe regels met betrekking tot de werkloosheid. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste gevolgen voor jou:

  • de notie ‘artistieke activiteit’ is nu breed gedefinieerd: “De creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie.”
  • de notie ‘technische activiteit’ is precies omschreven. De definitie opent de deur naar een erkenning van technische, administratieve en logistieke arbeid in de creatieve sector.
  • De cachetregel  is nu officieel opgenomen in de wetgeving, met een verbreed toepassingsgebied (zie notie ‘artistieke activiteit’). Negatief punt: het referentiebedrag is aanzienlijk gestegen tot 57,76€. Bovendien zijn er plafonds ingevoerd bij de (nieuwe) omzetting van cachetbedragen  naar arbeidsdagen. Voor details verwijzen we naar de FAQ op onze blog.
  • de terugkeer naar de 1ste werkloosheidsperiode is makkelijker. In plaats van 312 heb je nu 156 arbeidsdagen (waarvan 104 voor artistieke activiteiten) nodig binnen een periode van 18 maanden om terug te kunnen keren naar de eerste periode.
  • de ‘conversieregel naar dagen zonder werkloosheidsuitkering’: voor ‘artikel 1bis’- en cachetcontracten geldt nu ook een ‘conversieregel’. Door de toepassing hiervan kan, naargelang de situatie, het aantal dagen zonder uitkering verhogen. Meer informatie vind je op hogervermelde FAQ.

De actualiteit rond al het voorgaande en over de professionele aspecten kan je volgen op onze blog. Daar kan je ook terecht met  vragen en reacties. En je vindt er modeldocumenten voor de aanvraag van een kunstenaarsvisum (voor de contracten ‘artikel 1bis’) of een kunstenaarskaart (voor de KVR) bij de Commissie Kunstenaars.

Meer info

We organiseren geregeld infosessies rond de hervorming van het sociaal statuut voor kunstenaars. Op deze pagina kan je zien of er momenteel sessies gepland zijn.

Je kan ook steeds je vragen of opmerkingen via mail sturen (smart@nullsmart.coop) of direct contact nemen met een van onze adviesverleners (02/542.10.80)