Enquête ondernemerschap: welke vragen wil jij aan de politici stellen?

Debat - 26/1/2024

Op 28 februari verwelkomt Smart de vertegenwoordigers van de Franstalige politieke partijen in Brussel.

Op het programma: een debat rond het ondernemerschap van morgen en de antwoorden die de politiek kan bieden voor alle uitdagingen die daaraan gekoppeld zijn.

Jouw mening is van cruciaal belang om het debat aan te zwengelen!

Vul dus zeker deze anonieme enquête in om je ervaring en behoeften als ondernemer te delen.