Informatie, inschrijvings- en annuleringsmodaliteiten

Informatie 

Voor meer info kan je contact opnemen met Aurélia Dubuc, administratief beheerder van de afdeling Opleidingen voor onze vennoten. 
E-mail: formation@nullsmart.coop 

Inschrijving en betalingsmodaliteiten 

Schrijf je in door het onlineformulier in te vullen dat beschikbaar is op elke opleidingspagina

Voor meer info over de inschrijvingen kan je ons mailen: formation@nullsmart.coop 

Er zijn twee prijzen voor opleidingen: een voor vennoten (die een aandeel van Smart hebben) en een voor niet-vennoten (meer informatie op https://smartbe.be/nl/vennoot-worden/). 

Wil je graag een factuur ontvangen, dan kan je die via mail aanvragen: formation@nullsmart.coop. Heb je een Activiteit Smart, dan kan je de factuur inbrengen via de onkostennota. Vermeld dus in de mail of je een Activiteit hebt als je een factuur aanvraagt. 

Opgelet, je inschrijving is pas definitief na ontvangst van de betaling. 

Annulering 

Als je om uitzonderlijke redenen niet kan deelnemen aan de opleiding en moet annuleren, moet je ons 10 werkdagen vóór het begin van de opleiding verwittigen via mail. Behalve in geval van overmacht (mits voorlegging van een bewijsstuk) wordt een annulering na die termijn niet in aanmerking genomen en blijven de kosten verschuldigd. 
Bovendien behouden we ons het recht voor een opleiding te annuleren als er niet voldoende inschrijvingen zijn. In dat geval word je ten laatste een week vóór het begin van de opleiding verwittigd en krijg je het bedrag van je deelname integraal terugbetaald.