Studie en documentatie

Met thematische en sectorale studies en publicaties ,statistische analyses, samenwerking met universiteiten, onderzoekscentra en externe deskundigen, helpen wij, kritisch en toekomstgericht, de kennis van het terrein te verdiepen.

Onze studies en analyses zijn erg divers: we publiceren onder meer boeken, kerncijfers, portretten en working papers.

creativecommons

De studies en artikelen van Smart in deze rubriek vallen onder de Creative Commons-licentie. Het staat iedereen vrij deze teksten te downloaden en met anderen te delen, weliswaar steeds met vermelding van de naam van de auteur en de uitgever en zonder de tekst te veranderen of commercieel te gebruiken.