Studie en analyse

Sinds 2012 reiken we met onze publicaties en analyses over de creatieve sector elementen ter reflectie aan, die niet noodzakelijk overeenstemmen met onze eigen standpunten, maar die het debat over de artistieke en creatieve sector wil duiden en stimuleren.

Thema’s zijn onder meer cultuur- en werkgelegenheidsbeleid, de culturele en sociale economie, auteursrechten, economie, solidariteit (universele uitkering, samenwerkingsverbanden…).

Deze korte analyses en studies worden geschreven door medewerkers van het studiebureau en de juridische dienst maar ook door externe auteurs, vaak leden van de Vereniging. Een lijst van alle teksten vind je hier.


Heb je een voorstel voor een artikel? Neem dan contact op met
Carmelo Virone.