Een Activiteit beheren

Een Activiteit beheren
Kosten

Er is een administratieve kost van 6,5% op het te factureren bedrag (excl btw). Het is aan de opdrachtgever om deze te dragen. Neem deze kost dus mee op bij de onderhandeling met de opdrachtgever.

Dankzij deze administratieve kost konden we het loongarantiefonds oprichten. Het fonds laat toe de vennoten steeds op tijd te betalen (binnen de 7 werkdagen na de uitvoering van de prestatie). Ook als de opdrachtgever de prestatie nog niet heeft vergoed.

Iedereen die via onze dienstverlening werkt, draagt bij en krijgt dezelfde financiële bescherming. Daarnaast heeft het garantiefonds ook een sociaal doel, de opbrengsten worden gebruikt om nieuwe diensten te ontwikkelen die beantwoorden aan de noden van de sector. Het gaat hier niet om het streven naar winst, alles wordt opnieuw geïnvesteerd.

Onze diensten zijn toegankelijk na jaarlijkse intekening op een aandeel ter waarde van 30 €. Dit aandeel maakt je ook vennoot van onze coöperatie.