Je contract beheren

Je contract beheren
Verzekering

Als kunstenaar of creatieve werk je meestal op projectbasis. Anders dan een ‘gewone werknemer’ werk je af en toe in het buitenland of ben je burgerlijk aansprakelijk voor eventuele fouten of gebreken. Ook onbezoldigde prestaties of repetities en voorbereidingen horen erbij.

Daarom bieden we een zo ruim mogelijk pakket verzekeringen aan die gelden voor al onze contracten (artistiek, niet-artistiek, KVR) en voor al onze entiteiten (Secretariaat voor Tijdelijke Werkkrachten, Verenigde Producties, Het Interimpaleis).

De verzekeringen dekken meer risico’s dan wettelijk verplicht:

 • De verplichte verzekering arbeidsongevallen (inclusief op weg naar en van het werk): alle ongevallen tijdens de dagen dat je met een Smart-contract werkt
 • Een verzekering en ‘ongevallen’ in de privésfeer
  Dit is een uitbreiding van de arbeidsongevallenverzekering die geldt tot één jaar na je laatste Smart-contract. Je bent dus ook gedekt tijdens voorbereidingen, repetities, rustdagen van een tournee,…
 • Business Mobility voor opdrachten in het buitenland. Een reisbijstandsverzekering voor professionele opdrachten. Medische kosten, overlijden, grote vertragingen, annulering van de reis, diefstal of verlies van je bagage… zijn allemaal verzekerd.
 • Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een rechtsbijstandsverzekering. Als je schade berokkent aan personen en goederen tijdens de uitvoering van een Smart-contract kan je hierop terugvallen.

Download de folder voor meer info

Wat doen bij een ongeval?

Verwittig ons zo snel mogelijk (via mail) of telefoon (02/542.10.80). Onze adviesverleners zullen je de nodige informatie geven.

Om een dossier te openen bij de verzekering hebben we volgende gegevens nodig :

 • Naam en adres van alle betrokkenen.
 • Een beschrijving van het ongeval. Het is belangrijk om zo volledig mogelijk te zijn. Vermeld zeker datum en uur, de plaats (adres), de omstandigheden, de naam en contactgegevens van eventuele getuigen of betrokkenen en of je de prestatie moest stopzetten.
 • De naam, het adres en het aansluitingsnummer van je ziekenfonds.
 • Naam en adres van de behandelende geneesheer.
 • Beschrijf eventuele verwondingen en kwetsuren.
 • Beschrijf eventuele materiële schade en voeg een schadeclaim van de benadeelde derde toe.
 • Alle documenten van het ziekenhuis, arts, apotheek…