De vergaderingen van de Raad van bestuur

De Raad van bestuur van de Smart coöperatie vergadert ongeveer een keer om de twee maanden. Hieronder een korte stand van zaken van hun discussies.

2017-2018 : Het eerste werkjaar

06 september 2017 : Installatie van de Raad

Tijdens deze eerste vergadering maakten de leden kennis met elkaar en gaf iedereen zijn visie op de organisatie van de groep en welke informatie hij/zij nodig heeft om Smart te begrijpen. Bij deze eerste vergadering, werden de leden van de Raad van bestuur uitgenodigd om onmiddellijk deel te nemen aan het leven van de structuur en te participeren aan de vier werkgroepen die in het kader van Smart in Progress werden opgestart.

18 oktober 2017 : Goedkeuring van de organisatie en het jaarprogramma

Op basis van de visie en wensen die tijdens deze eerste vergadering werden uitgesproken, stelde Sandrino Graceffa aan de leden van de Raad van bestuur een werkingsmodus voor met betrekking tot de besluitvorming, het opmaken van de agenda, een jaarlijkse kalender en de banden met andere besluitvormingsorganen van de structuur (Algemene Vergadering, directieteam, teams op het terrein, Smart in Progress, enz.) De bestuursleden keurden na een algemene discussie het voorstel goed voor de duur van een jaar. Deze periode laat hen toe om de werking te testen en indien nodig aan te passen gedurende hun mandaat. De leden bevestigden ook dat ze transparantie over hun werk hoog in het vaandel dragen. De groep wil een dialoogruimte creëren en in contact treden met de hele Smart community.

December 2017 : het laatste nieuws van de coöperatie en de organisatie van het seminarie

Bij de allerlaatste vergadering van 2017 heeft de Raad van bestuur gewerkt op verschillende dossiers die te maken hebben met de actualiteit van de coöperatie. Ze hadden het onder meer over de vorderingen van de werkgroepen van Smart in Progress en over het event Les 24H du travail dat op 11 en 12 december plaatsvond in Brussel. Ze reflecteerden samen over het programma en over de organisatie van het seminarie in februari 2018. Doel van het seminarie is om een beter zicht te krijgen op de interne organisatie (de verschillende entiteiten,…), de staat van het patrimonium van Smart en de strategische en operationele oriëntaties van de coöperatie.

Op komst :

Februari 2018 : Seminarie van de raad van bestuur 

Doel van het seminarie is om de bestuurders toe te laten elkaar beter te leren kennen en het functioneren van Smart beter te begrijpen (organisatie, financiële uitdagingen op internationaal vlak, partnernetwerken, de coöperatie, enz.)

Maart 2018 : Analyse van de aanbevelingen van de 4 werkgroepen 2017 van Smart in Progress en beslissing over de uitvoering ervan.

Mei 2018 : Voorbereiding van de Algemene vergadering