De groep Smart – organisatie van de personeelsafvaardiging

Smart is een gedeelde onderneming die steunt op solidariteit en mutualisme, georganiseerd als coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en sociaal oogmerk. Om de vrijheid van zelfstandigen te combineren met de sociale bescherming van loontrekkenden overkoepelt de coöperatieve groep Smart verschillende juridische entiteiten om haar taak te kunnen volbrengen. 

In Frankrijk overkoepelt de groep Smart zo vier juridische entiteiten: SmartFr (SCIC SA), Grands Ensemble (SCOP SA), La Nouvelle Aventure (SCOP SA), en Alterna (SCOP SARL). Omdat ze het hoofd moeten bieden aan dezelfde gemeenschappelijke menselijke uitdagingen, viel het besluit om voor de vier structuren een economische en sociale vakbond (Unité économique et sociale – UES) op te richten. Dankzij die vakbond is het mogelijk om een personeelsafvaardiging in te stellen voor alle coöperaties en te vermijden dat ze van de coöperatieve sociale dialoog zouden worden uitgesloten omdat ze over minder personeel dan het vereiste minimum beschikken. De werknemers van de vier structuren zullen begin 2020 geraadpleegd worden over de oprichting van de UES.

In België omvat de groep Smart de volgende entiteiten: SmartCoop (cvba), Verenigde Producties (vzw), het Interimpaleis (cvba), Matlease (cvba), SmartBe (privéstichting), Verenigde Opleidingen (vzw), SmartImmo (cvba) en PVCB (vzw). In het verlengde van de praktijk is er met die entiteiten een technische bedrijfseenheid (TBE) gevormd met het oog op de personeelsafvaardiging. 
Officiële publicatie X-35  (in het Frans)

In beide landen zullen er voor de eenheid verkiezingen plaatsvinden om – in België – een ondernemingsraad (OR) en comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW), en – in Frankrijk – een sociaal en economisch comité (CSE) te vormen.  

Deze verkiezingen worden om de vier jaar georganiseerd en vinden zowel in België als in Frankrijk plaats in het eerste semester van 2020.