Smartcoop: hoe kan je deelnemen en van je laten horen?

In functie van je verwachtingen en je beschikbaarheid, zijn er tal van mogelijkheden om een rol binnen onze gedeelde onderneming op te nemen. Hoe beter we elkaar kennen, hoe beter we kunnen samenwerken.   Een coöperatie maak je samen, bij deze een uitnodiging om te overleggen en samen projecten op te starten.

De Smart vennoot

Jij doet graag een beroep op onze diensten en ontwikkelt voluit je eigen project. Je respecteert de collectieve regels van Smart en het kader waarin de diensten werden ontwikkeld. Je bent een verantwoordelijke vennoot en je houdt je up-to-date via onze nieuwskanalen (nieuwsbrief, website, sociale media).

De netwerk vennoot

Smart is belangrijk voor de uitbouw van je project. Je geeft graag feedback over onze werking, neemt deel aan een oproep of komt langs voor een informele babbel met onze medewerkers. Jouw professionele ervaring is belangrijke informatie voor de evolutie van ons gemeenschappelijk project.

De werkgroep vennoot

Je deelt vaak je ervaring en wordt graag geïnspireerd door die van een ander. Je neemt deel aan werkgroepen en je bent van plan om te komen naar onze Algemene Vergadering. Collectief ondernemerschap geeft jou slagkracht, je beweegt binnen verschillende netwerken en slaat snel bruggen. Je hebt begrepen dat Smart ook zo werkt.

De community vennoot

Jouw motto is: DIY but not alone. Je hebt ons al vaak een samenwerking voorgesteld en je bent ervan overtuigd dat het collectieve de individuele ondernemingszin niet in de weg staat. Je werkt graag samen met je adviesverlener en stelt graag nieuwe activiteiten voor in onze kantoren of creative hubs.

De woordvoerder vennoot

Je bent al jaren een Smart-ambassadeur zonder het zelf te weten. Collega’s stellen je vragen en jij geeft pertinente antwoorden. Je kent onze werking goed en voert graag het woord. Je wil graag deelnemen en van je laten horen in publiek.

De Raad van bestuur vennoot

Je stelt je kandidaat voor de Raad van bestuur van de coöperatie. Je schat het collectieve goed hoog in. Je wenst de werking van een grootschalige coöperatie van dichtbij mee te maken. Je wil je energie steken in een maatschappelijk en economisch relevant initiatief.

In de maanden, april en mei organiseren we verschillende meet-ups. Ben je niet beschikbaar op één van de voorgestelde data, aarzel dan niet om ons te contacteren via smartinprogress@nullsmart.coop of spreek erover met je adviesverlener.

Op de eerste Algemene vergadering van de coöperatie, 20 juni 2017, kan je je stem uitbrengen voor de nieuwe Raad van bestuur.