Historiek van Smart in Progress

Sinds 2015, ondersteunt Smart in Progress het overgangsproces van Smart naar een coöperatie. Dit gebeurt onder meer aan de hand van reflectie- en uitwisselingsmomenten over het project in evolutie samen met onze gebruikers, klanten, en partners. Er namen al 4000 personen deel aan de verschillende activiteiten.

► Op 30 juni 2015 werd in Brussel het startsein gegeven voor “Smart in Progress”tijdens een participatieve dag met meer dan 700 gebruikers klanten en partners. Op die dag werden ook de resultaten van de enquête “Welke toekomst voor Smart?“, ingevuld door 742 mensen, gepresenteerd.

► Tussen oktober 2015 en april 2016 namen zo’n 1000 personen deel aan de debatten rondom het toekomstige bestuursmodel, het noodzakelijke nieuwe economische model die het voortbestaan van de onderneming moet waarborgen, het nieuwe gebruikerspubliek tot wie wij ons, naast de creatieve beroepsgroep, ook gaan richten, en de nieuwe tools die we ter beschikking gaan stellen aan onze gebruikers.

Het was mogelijk deel te nemen aan vier verschillende werkvormen:

► Op 28 juni 2016 vond “Let’s coop!” plaats, de algemene oprichtingsvergadering van de coöperatie met meer dan 700 leden, klanten en partners. Veranderingen in de wereld van het werk, het coöperatieve model, peer-to-peer, commons,  internationale mobiliteit, nieuwe beroepen…  Dat waren maar enkele van de onderwerpen die ter sprake kwamen.
Sprekers die dag waren onder meer: Michel Bauwens, Matteo Segers, SAW-B, Elisabeth Bost, Dimitri Coutiez, Matthieu Lietaert, Meyrem Almaci, Tout Autre Chose, Tine Hens, Julien Charles, François Flamion, Wouter Hillaert…

► Op 18 oktober 2016, nadat de statuten werden herwerkt naar aanleiding van de opmerkingen tijdens de avond van 31/09, die meer dan 50 toekomstige vennoten samenbracht, hebben we de statuten van de Smart coöperatie neergelegd. We werden erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie. De erkenning garandeert dat de vennootschap in overeenstemming werkt met de coöperatieve waarden en principes.

► Begin december 2016, werd de juridische entiteit « Smart, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk (CVBA- SO) opgericht.

► Vanaf 1 januari 2017 konden de gebruikers vennoot worden van de coöperatie.

► Sindsdien werden er meet-ups en samenkomsten georganiseerd doorheen het land zodat vennoten samen van gedachten konden wisselen en informatie op te doen over de coöperatie en haar officiële instanties (algemene vergadering, raad van bestuur, informatievergadering, etc.)
De thema’s en agenda van de ontmoetingen.

► Tijdens het eerste semester 2017 deden we een oproep tot kandidaturen voor de Raad van bestuur van de coöperatie. De RvB werd op 20 juni verkozen door de Algemene vergadering.

Alles weten over de Raad van bestuur
Alle kandidaten van de RvB 2017

► Op 20 juni 2017 vond de eerste Algemene vergadering van de Smart-coöperatie plaats en verkozen de vennoten de eerste Raad van bestuur. Meer dan 800 personen waren aanwezig tijdens Let’s coop 2017 en namen deel aan de workshops en debatten.
Alles over de Algemene vergadering 2017

Vragen? smartinprogress@nullsmart.coop