> DÉCOUVREZ NOTRE BLOGkronik <

Emploi

zoekt 1 preventieadviseur niveau 1 (m/v/x) Contract van onbepaalde duur in Brussel

[Offre d'emploi]
Basé à Bruxelles
Date de la mise en ligne : 29-04-2022

Smart verenigt professionals uit verschillende disciplines die samen binnen de juridische structuur van een coöperatieve vennootschap werken en middelen uitwisselen. Dankzij het statuut van loontrekkend ondernemer is het mogelijk om sociale bescherming en echt ondernemerschap met elkaar te verzoenen. Wie zich bij Smart voegt, maakt deel uit van een coöperatieve gemeenschap.   

 

Zo begeleidt Smart ongeveer 100.000 leden in een veertigtal kantoren verspreid over Europa. De gedeelde onderneming biedt haar leden een originele oplossing en aangepaste diensten om hun economische activiteit te ontwikkelen. In België telt Smart vandaag 9 kantoren, verspreid over Vlaanderen, Brussel en Wallonië, en begeleidt ze jaarlijks gemiddeld 20.000 leden. 

 

Gedetailleerde voorstelling van Smart: 

https://smartbe.be/nl/wie-zijn-wij/ 

 

De directie human resources heeft als doel bij te dragen tot het voortbestaan van de onderneming en ontwikkelt dan ook een inclusief humanresourcesbeleid voor alle werknemers van Smart, ongeacht de duur van hun arbeidsovereenkomst. Ze moet ervoor zorgen dat de HR-taken voldoen aan de wettelijke vereisten en in dezelfde lijn liggen als de waarden van de coöperatie, door processen te ontwikkelen die aangepast zijn aan haar huidige en toekomstige behoeften. 

 

In dat kader zijn wij momenteel op zoek naar een nieuwe preventieadviseur niveau 1 voor onze afdeling Loopbaanbegeleiding en de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW). 

 

Description du poste

. 

Je valt onder de verantwoordelijkheid van de directrice human resources. Dit zijn je belangrijkste taken: 

 

 • Het afgevaardigd bestuur, de directieleden en alle verantwoordelijken binnen de coöperatie helpen bij de uitwerking, programmatie, implementering en evaluatie van het risicobeheerbeleid voor al onze werkgeversentiteiten in België (globaal preventieplan, jaarlijks actieplan, analyse van psychosociale risico’s en arbeidsongevallen, beheer van arbeidsongevallen …); 
 • Risico’s voorkomen die de veiligheid of gezondheid van de werknemers in gevaar kunnen brengen (risicoanalyse en -preventie …); 
 • Aanbevelingen doen voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden op en in de verschillende locaties en kantoren van Smart (gezondheidstoezicht van werknemers, re-integratietraject na terugkeer van langdurige afwezigheid …); 
 • De werknemers sensibiliseren over veiligheids- en gezondheidsproblemen op het werk binnen de organisatie; 
 • Deelnemen aan vergaderingen van de vertegenwoordigingsorganen, zoals het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW). 

Profil

 • Je hebt een Master burgerlijk of industrieel ingenieur, of een gelijkwaardig diploma, aangevuld met een opleiding van preventieadviseur niveau 1; 
 • Je hebt 5 tot 10 jaar ervaring in een gelijkaardige functie en de nodige juridische en technische competenties op het vlak van gezondheid en veiligheid op het werk; 
 • Je hebt een uitstekende, praktische kennis van de sociale wetgeving en de wettelijke beperkingen en verplichtingen wat betreft preventie, veiligheid en gezondheid op het werk; 
 • Je beheert de gesprekstechnieken, meer bepaald telefonisch, om de getuigenissen van werknemers over een ongeval of ziekte snel en pertinent te kunnen evalueren; 
 • Je hebt goede redactionele vaardigheden (infonota’s, officiële correspondentie …); 
 • Je kan vlot overweg met de tools en toepassingen van Office 365 (Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Sharepoint, Teams enz.);  
 • Idealiter ken je de principes van de sociale en solidaire economie, het coöperatieve model en de manier waarop coöperaties bestuurd worden, georganiseerd zijn en werken; 
 • Je bent perfect tweetalig NL-FR of hebt een zeer goede kennis van het Frans (niveau C1); 
 • Als persoonlijke kwaliteiten heb je zin voor discretie en vertrouwelijkheid; je kan nauwkeurig en volledig rapporteren; je kan goed werken binnen multidisciplinaire teams; je hebt goede relationele vaardigheden en bent assertief; je geeft blijk van overtuigingskracht, doorzettingsvermogen en reactiviteit; je hebt zin voor initiatief en kan prioriteiten stellen. 

Nous offrons

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur; 
 • Plaats van tewerkstelling: hoofdzetel van de coöperatie in Brussel; 
 • Een aangename werkomgeving in een groeiende coöperatie, met aandacht voor een goed evenwicht tussen werk en privé (mogelijkheid tot deeltijds telewerk); 
 • Een aantrekkelijk loonpakket: eindejaarspremie, maaltijdcheques, ecocheques (€ 250/jaar), groepsverzekering, volledige terugbetaling van een abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, gsm en gsm-abonnement. 

Intéressé.e.s ?

Stuur je motivatiebrief en gedetailleerd cv uiterlijk tegen 29/05/2022 via mail naar Smart: jobs@smart.coop, met de volgende referentie als onderwerp: 220421-CPN1- Bruxelles-DRH 

 

Voor onmiddellijke indiensttreding.  

 

 

Smart ijvert voor meer diversiteit en moedigt iedereen met de vereiste competenties aan om zich kandidaat te stellen, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, levensovertuiging, handicap … Laat het ons gerust weten als er in dat laatste geval een specifieke accommodatie nodig is, zowel tijdens de selectieprocedure als daarna.