> learning.smart.coop – Le nouveau catalogue des formateur·rices de Smart<

Emploi

Smart zoekt 1 projectverantwoordelijke (m/v/x) ter ondersteuning van de operationele directie – Contract van onbepaalde duur in Brussel

[Offre d'emploi]
Basé à Bruxelles
Date de la mise en ligne : 13-11-2019

Smart verenigt professionals uit verschillende disciplines die samen binnen de juridische structuur van een coöperatieve vennootschap werken en middelen uitwisselen. Zo kunnen ze in volle autonomie hun economische activiteit ontwikkelen en zich een loon uitbetalen dat fiscaal belast wordt en recht geeft op sociale zekerheid.

Sinds de oprichting in België in 1998 begeleidt Smart zo’n 100.000 leden bij het administratief beheer van hun professionele activiteiten, in 10 vestigingen in België, 14 vestigingen in Frankrijk en in 7 andere Europese landen. We bieden hen een originele oplossing om hun eigen werk in loondienst te creëren.
De coöperatie stelt daarvoor een aantal tools en diensten ter beschikking van haar leden: online interface en beheertool, individueel advies, productieondersteuning, opleidingen, werkruimten, juridisch advies …

Smart vormt de kern van het belangrijkste Europese netwerk voor ondernemers-loontrekkenden, dat oplossingen wil bieden voor de bescherming van het ondernemerschap en wil bijdragen tot duurzame lokale ontwikkeling.
De begeleiding van initiatiefnemers van projecten, de bevordering van samenwerkingsverbanden en de creatie van een solidaire gemeenschap zijn de kernmissies van Smart.

Smart is op zoek naar 1 projectverantwoordelijke (m/v/x) ter ondersteuning van de operationele directie (DOP).

De projectverantwoordelijke werkt nauw samen met de directeur en de directrice van de operationele directie, die erop moet toezien dat de kwaliteitsvolle dienstverlening aan de gebruikers gehandhaafd en verbeterd wordt.

De operationele directie is actief op twee belangrijke actieterreinen: de organisatie en methodologie voor de operationele teams (adviesverleners en administratieve teams) die de gebruikers van onze diensten begeleiden; en de ontwikkeling van onze tools en procedures die ter beschikking worden gesteld van de gebruikers en de gemutualiseerde (vaste) werknemers van Smart. Om die taken te vervullen, wordt de directie bijgestaan door een ondersteuningsteam, waarvan elk lid instaat voor een deel van de taken van de DOP.

Als projectverantwoordelijke werk je nauw samen met de operationele directeur en directrice:
– Je geeft voorrang aan de IT-ontwikkeling in het kader van activiteiten met het oog op de voortdurende innovatie en verbetering van de informaticatools van onze Smart-partners in Europa.
– Je staat in voor de uitvoering en/of de coördinatie van verschillende transversale projecten.

Description du poste

Je gaat in Brussel aan de slag onder de verantwoordelijkheid van de operationele directeur en directrice. Van bij de start krijg je een uitgebreide opleiding rond de interne, transversale processen en tools van de coöperatie.

Je belangrijkste taken:

De evolutie van onze Europese tools optimaliseren
– In samenwerking met onze Europese partners, door rekening te houden met hun behoeften en realiteit (ergonomie en productiviteit, overeenstemming van de tools met de verschillende wetgevingen, transversaliteit en parametrisatie van de interfaces)
– Door prioriteit te geven aan ontwikkeling
– In nauwe samenwerking met onze informaticateams, als Product Owner in het kader van de Agile-methodiek (Scrum)

Transversale projecten leiden binnen Smart
– Je leidt bepaalde interne projecten onder impuls van de operationele directie of in samenspraak met andere directies in het kader van het operationeel actieplan.
– Je werkt samen met andere diensten om procedures voor alle directies op te stellen en het werk van de operationele teams te vereenvoudigen (IT, HR, communicatie …).
– Je integreert de tools die voor de vennoten zijn uitgewerkt en door de operationele teams worden gebruikt, om een antwoord te kunnen bieden op alle functionele aanvragen hierover of over de gebruiksprocedures die ermee gepaard gaan.
– Je actualiseert of creëert de bronnen, referentietools en procedures die toegankelijk zijn voor de teams. Het is daarbij de bedoeling dat de administratieve taken vereenvoudigd en de validering van gedigitaliseerde documenten geautomatiseerd wordt.
– Je staat in voor een of meerdere ‘opdrachten van algemeen belang’ (MIC), stelt de lijst met prioriteiten op en selecteert de opdrachtverantwoordelijken in samenspraak met de operationeel directeur; je begeleidt de opdrachtverantwoordelijken bij de planning en uitvoering van hun werk, evalueert de resultaten na afloop van een opdrachtperiode en doet een voorstel aan de operationeel directeur om de opdracht zelf en/of het mandaat van de verantwoordelijke(n) te verlengen.

Profil

Opleiding/ ervaring:
– Je hebt een masterdiploma of equivalent in ingenieurswetenschappen, managementwetenschappen, projectbeheer.
– Je hebt minstens 2 jaar ervaring in een gelijkwaardige positie binnen één of meerdere (nationale of internationale) bedrijven die, op operationeel vlak, actief bezig zijn met bedrijfsanalyse.
– Je weet hoe je transversale projecten moet ontwikkelen en implementeren en je hebt (praktijk)ervaring met Agile-softwareontwikkeling.
– Je weet hoe je doelstellingen moet definiëren en plannen, en hoe je oplossingen moet implementeren binnen een proces van continue verbetering.

Vaardigheden:
– Goede kennis van projectbeheer:
o Je analyseert de behoeften en verwachtingen van een project
o Je bepaalt doelstellingen en een interventiekader op basis van die analyse
o Je doet aanbevelingen voor verbeteringen
o Je bent kordaat en besluitvaardig
o Je stelt implementeringsbepalingen op in functie van een actieplan
o Je begeleidt de teams bij de implementering van de oplossingen

– Goede kennis van vreemde talen:
o Minstens twee vreemde talen naast het Nederlands (of het Frans)
o Engels is een must + Duits of Spaans of Italiaans

Vereiste kwaliteiten:
o Zin voor leiderschap
o Sterk analyse- en synthesevermogen
o Zin voor detail, organisatie en methode
o Sterk aanpassingsvermogen, zelfs in dringende situaties
o Openstaan voor verandering, afstand kunnen nemen
o Projectwerk ligt je: binnen een team, in een organisatie met een horizontale hiërarchie
o Goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling
o Sterk contactgericht en pedagogisch ingesteld
o Autonoom, flexibel en bereid om bij gelegenheid binnen Europa te reizen

Nous offrons

– Een voltijds contract van onbepaalde duur
– Een aangename werkomgeving in een bedrijf in volle groei
– Een aantrekkelijk salarispakket: 13e maand, maaltijdcheques, ecocheques, groepsverzekering, volledige vergoeding van je woon-werkverkeer gebaseerd op de kost van een abonnement op het openbaar vervoer, gsm-abonnement

Intéressé.e.s ?

Stuur je motivatiebrief en gedetailleerd cv per e-mail naar jobs@smart.coop vóór 22/11/2019. Vermeld de volgende referentie als onderwerp van je e-mail: 191104-CDP-Bruxelles-DIROP.