> learning.smart.coop – Le nouveau catalogue des formateur·rices de Smart<

Emploi

Smart Zoekt 1 projectmedewerker Financiën (m/v/x) voor een contract van onbepaalde duur in Brussel

[Offre d'emploi]
Basé à Bruxelles
Date de la mise en ligne : 05-05-2023

Ben je op zoek naar een professionele uitdaging met een directe en concrete maatschappelijke impact?Voeg je dan bij het team van de coöperatie Smart, die daar in België al 25 jaar voor ijvert. 

 

Wie is Smart en wat doet ze? 

Smart brengt freelancers uit diverse sectoren samen in een gedeelde onderneming. Ze ontwikkelen er hun beroepsactiviteiten door gebruik te maken van juridische, financiële en administratieve diensten, vormingen, economische begeleiding en werkruimten.   

 

Enkele cijfers: 

Smart is een netwerk van partners dat aanwezig is in 8 landen in Europa.  

Smart België telt 9 kantoren in Brussel, Vlaanderen en Wallonië.   

In 2021 gebruikten om en bij de 19.000 freelancers de diensten van Smart in België.   


Een gedetailleerde voorstelling van Smart is beschikbaar op de website: 

https://smartbe.be/nl/wie-zijn-wij/ 

 

 

 

 

Description du poste

Context 

De coöperatie Smart heeft een strategisch plan uitgewerkt en prioritaire projecten bepaald.  

De twee afdelingen van de Directie Ontwikkeling en Financiën (DDF) zijn nauw betrokken bij die strategische, prioritaire projecten en bij de invoering van de strategie.  

 

In dat kader zijn we op zoek naar 1 projectmedewerker Financiën (m/v/x). 

 

Functiebeschrijving 

Onder de verantwoordelijkheid van de Directeur Ontwikkeling en Financiën staat de projectmedewerker de directie van de DDF bij voor de invoering van de strategische projecten waarvoor ze verantwoordelijk is. 

Hij/zij staat in voor de coördinatie van projecten en doet een beroep op de verschillende stakeholders om de verwachte resultaten van het project te leveren met respect voor termijnen en budgetten. In een veranderende omgeving kan de projectmedewerker zich flexibel opstellen en zich aan de context aanpassen.   

De projecten die de projectmedewerker zal leiden, houden vooral verband met de taken van de afdeling Financiën (boekhouding, financiën en terugvordering). Toch is een zekere polyvalentie en capaciteit om andere types projecten te leiden, vereist.   

 

Hoofdtaken 

Het project voorbereiden 

 • Bijdragen tot de bepaling van de projectfiche  
 • Deelnemen aan de uitwerking van het budget  
 • Mee bepalen hoe het project wordt georganiseerd: materiële en personeelsmiddelen, termijnen, taken en fases, enz.  
 • Identificeren van de projectrisico’s  
 • Bepalen van de indicatoren voor de opvolging van het project 
 • Deelnemen aan de andere acties om het project voor te bereiden 

Het project leiden 

 • Erop toezien dat elke deelnemer aan het project zijn/haar taken zo goed mogelijk uitvoert  
 • Erop toezien dat het toegekende budget voor elk aspect van het project niet overschreden wordt  
 • Erop toezien dat de deliverables voor elke fase van het project worden afgeleverd  
 • Analyseren van en inspelen op de noden van het project  

Het project consolideren en evalueren 

 • De balans opmaken van het project, met specifieke aandacht voor eventuele kosten en moeilijkheden  
 • De eindbalans van het project opmaken en alle verwachte deliverables overdragen  
 • Toezien op de overdracht van competenties tussen de deelnemers  
 • Zich verzekeren van de totstandbrenging van veranderingen   

 

Transversale taken  

 • Deelnemen aan de vergaderingen en uitwisselingsmomenten van de afdeling   
 • Actief bijdragen tot de dagelijkse werking van de directie  
 • Het onthaal verzorgen op de site van Sint-Gillis (3 à 4 keer per jaar)  

 

Profil

Wat we verwachten: 

 • Je kent de methodes en belangrijkste tools voor het beheer van projecten  
 • Je hebt een grondige kennis van beheerscontrole, audit en belastingen  
 • Je kan goed plannen en projecten organiseren  
 • Je geeft blijk van een goed analytisch vermogen, meer bepaald om te kunnen anticiperen op problemen en ze op te lossen  
 • Je bent creatief en hebt een goed organisatorisch en synthetisch vermogen  
 • Je voert kwalitatieve en kwantitatieve studies uit  
 • Je hebt ervaring met verandermanagement en werkorganisatie  
 • Je hebt goede redactionele vaardigheden en kan verslag uitbrengen van je taken, en kan vaardigheden en informatie overdragen  
 • Je beheert de tools van Office 365  
 • Je hebt een goede kennis van systemen voor het beheer en de sturing van activiteiten, zoals ERP of andere (digitale tools, applicaties …)  
 • Je kent Business Intelligence-tools  
 • Je hebt een goede beheersing van het Frans (minstens niveau C1) 

 

Persoonlijke kwaliteiten: 

 • Je kan een team motiveren en leiden  
 • Je hebt zin voor onderhandeling en overleg  
 • Je hebt een goed analytisch vermogen  
 • Je hebt overtuigingskracht en kan op een objectieve manier argumenteren om een gemeenschappelijk doel te bereiken  
 • Je geeft blijk van leadership  
 • Je bent ruimdenkend en hebt een goed aanpassingsvermogen  
 • Je kan prioriteiten stellen en zelfstandig werken  
 • Je hebt zin voor initiatief  
 • Je hebt goede relationele en communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling  
 • De analyse en interpretatie van financiële gegevens heeft geen geheimen voor jou  

 

 • Diploma: hoger of universitair onderwijs of gelijkwaardig (basis- of voortgezette opleiding)  
 • Minstens 3 tot 5 jaar ervaring op het vlak van projectbeheer en financiën 

Nous offrons

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur; 
 • Hoofdplaats van tewerkstelling: hoofdzetel van de coöperatie in Brussel; 
 • Een aangename werkomgeving in een groeiende coöperatie; 
 • De mogelijkheid om te kiezen voor deeltijds telewerk, georganiseerd in samenspraak met je overste; 
 • Een aantrekkelijk loonpakket: eindejaarspremie, maaltijdcheques, ecocheques (€ 250/jaar), groepsverzekering, volledige terugbetaling van een abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, gsm en gsm-abonnement. 

Intéressé.e.s ?

Stuur je motivatiebrief en gedetailleerd cv vóór 18/06/2023 per mail naar Smart: jobs@smart.coop met sebastien.paule@smart.coop in kopie, met de volgende referentie als onderwerp van je mail: 230424-CPF-DDF 

 

Voor onmiddellijke indiensttreding.  

 

Smart ijvert voor meer diversiteit en moedigt iedereen met de vereiste competenties aan om zich kandidaat te stellen, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, levensovertuiging, handicap … 

 

Laat het ons gerust weten als er specifieke accommodatie nodig is, zowel tijdens de selectieprocedure als daarna.