> learning.smart.coop – Le nouveau catalogue des formateur·rices de Smart<

Emploi

Smart zoekt 1 jurist Belgisch sociaal recht (m/v/x) met ervaring Contract van onbepaalde duur in Brussel

[Offre d'emploi]
Basé à Bruxelles
Date de la mise en ligne : 13-03-2023

Ben je op zoek naar een professionele uitdaging met een directe en concrete maatschappelijke impact? Voeg je dan bij het team van de coöperatie Smart, die daar in België al 25 jaar voor ijvert.

Wie is Smart en wat doet ze?

Smart brengt freelancers uit diverse sectoren samen in een gedeelde onderneming. Ze ontwikkelen er hun professionele activiteit door gebruik te maken van juridische, financiële en administratieve diensten, vormingen, economische begeleiding en werkruimten.

 

Enkele cijfers:

Smart is een netwerk van partners dat aanwezig is in 8 landen in Europa.

Smart België telt 9 kantoren in Brussel, Vlaanderen en Wallonië.

In 2021 gebruikten om en bij de 19.000 werkers de diensten van Smart in België.

 

Gedetailleerde voorstelling van Smart: https://smartbe.be/nl/wie-zijn-wij/

 

 

Description du poste

De directie human resources heeft als doel bij te dragen tot het voortbestaan van de onderneming en ontwikkelt een inclusief humanresourcesbeleid voor alle werknemers van Smart, ongeacht de duur van hun arbeidsovereenkomst. Ze moet er dus voor zorgen dat de HR-taken voldoen aan de wettelijke vereisten en in dezelfde lijn liggen als de waarden van de coöperatie. Daarvoor ontwikkelt ze processen die aan haar huidige en toekomstige behoeften zijn aangepast.

Smart wil haar directie human resources versterken en zoekt 1 dynamische, gemotiveerde jurist Belgisch sociaal recht met ervaring.

Functiebeschrijving

 

Je valt onder de verantwoordelijkheid van de directrice human resources. Dit zijn je belangrijkste taken:

– Advies geven en expertise aanreiken op het vlak van sociaal recht in dienst van de hele coöperatie;

– Juridisch advies geven wat betreft sociaal beheer, meer bepaald voor de vertegenwoordigingsorganen van het personeel;

– De vennoten begeleiden bij het gebruik van de juridische HR-tools en -diensten;

– Bijdragen tot de verspreiding van een juridische HR-cultuur (gedeelde competenties op het vlak van sociaal recht) binnen de coöperatie;

– Juridische ondersteuning en expertise verlenen op het vlak van HR aan de projectteams en meer bepaald de prioritaire projecten van de coöperatie;

– Juridische ondersteuning bieden in het kader van gerechtelijke en administratieve procedures aan het adres van Smart

Profil

 • Je voltooide een (gespecialiseerde) masteropleiding of behaalde een gelijkwaardig diploma in sociaal recht/arbeidsrecht;
 • Je hebt 5 tot 10 jaar ervaring in een gelijkaardige functie, bij voorkeur in een bedrijfsomgeving;
 • Je beheerst de onderwerpen, kwesties en problematieken in verband met het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht in België;
 • Je hebt een goede kennis van het Belgisch fiscaal recht (fiscale aspecten in verband met arbeidsovereenkomsten);
 • Je kan Belgische en Europese wetteksten, reglementen en rechtspraak relevant interpreteren;
 • Je hebt een uitstekende kennis van het Frans (minstens niveau C1);
 • Je beheerst vlot het gebruik van internet en juridische databases, met name als toezicht- en onderzoeksmiddel;
 • Je hebt goede redactionele vaardigheden
 • Je beheerst de technieken inzake conflicthantering en regeling van geschillen;
 • Je beheerst de tools en toepassingen van Office 365 (Outlook, Word, Excel, Powerpoint, Sharepoint, Teams enz.);
 • Je hebt een goede kennis van de basisconcepten van instructieontwerp;
 • Persoonlijke kwaliteiten: goed analytisch en overtuigingsvermogen; goed aanpassingsvermogen, meer bepaald in dringende situaties; nauwgezet en methodologisch kunnen werken; prioriteiten kunnen stellen; projectmatig kunnen werken binnen multidisciplinaire teams; zin voor discretie en loyaliteit tegenover de onderneming; diplomatisch met veel aandacht voor actief luisteren.

 

Nous offrons

 

Stuur uiterlijk tegen 28/03/2023 uw motivatiebrief en gedetailleerde cv via mail naar Smart (jobs@smart.coop), met als onderwerp de volgende referentie: 220810-JDB-Bruxelles-RH 

 

Voor onmiddellijke indiensttreding.  

 

 

Smart ijvert voor meer diversiteit en moedigt iedereen met de vereiste competenties aan om zich kandidaat te stellen, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, levensovertuiging, handicap … 

 

Laat het ons gerust weten als er in dat laatste geval een specifieke accommodatie nodig is, zowel tijdens de selectieprocedure als daarna. 

Intéressé.e.s ?

 

Stuur je motivatiebrief en gedetailleerd cv uiterlijk tegen 29/04/2022 via mail naar Smart: jobs@smart.coop, met de volgende referentie als onderwerp: 220330-RFDC – Bruxelles-DRH 

 

Voor onmiddellijke indiensttreding.  

 

 

Smart ijvert voor meer diversiteit en moedigt iedereen met de vereiste competenties aan om zich kandidaat te stellen, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, levensovertuiging, handicap … Laat het ons gerust weten als er in dat laatste geval een specifieke accommodatie nodig is, zowel tijdens de selectieprocedure als daarna.