> learning.smart.coop – Le nouveau catalogue des formateur·rices de Smart<

Emploi

Smart Zoekt 1 Business Controller (m/v/x) voor een contract van onbepaalde duur in Brussel

[Offre d'emploi]
Basé à Bruxelles
Date de la mise en ligne : 26-05-2023

Ben je op zoek naar een professionele uitdaging met een directe en concrete maatschappelijke impact? Voeg je dan bij het team van de coöperatie Smart, die daar in België al 25 jaar voor ijvert.

Wie is Smart en wat doet ze?

Smart brengt freelancers uit diverse sectoren samen in een gedeelde onderneming. Ze ontwikkelen er hun beroepsactiviteiten door gebruik te maken van juridische, financiële en administratieve diensten, vormingen, economische begeleiding en werkruimten.

 

Enkele cijfers:

Smart is een netwerk van partners dat aanwezig is in 8 landen in Europa.

Smart België telt 9 kantoren in Brussel, Vlaanderen en Wallonië.

In 2022 telde Smart België 20.031 freelancers die haar diensten gebruikte, 34.163 vennoten en 203.122 contracten. Haar omzet bedroeg 190 miljoen euro.


Gedetailleerde voorstelling van Smart:

https://smartbe.be/nl/wie-zijn-wij/

 

 

 

 

Description du poste

Context

Smart gaat een nieuwe fase in voor de ontwikkeling van de financiële afdeling binnen de Directie Ontwikkeling en Financiën (DDF). Het doel: de analyse van het economisch model van Smart voortzetten en ontwikkelen, anticiperen op de rendabiliteit van de Groep Smart (entiteiten en leden) en de juiste acties ondernemen om de globale prestaties van de activiteiten van onze leden en onze entiteiten te optimaliseren.

 

In dat kader zijn we op zoek naar 1 business controller (m/v/x).

 

Onder de verantwoordelijkheid van de adjunct-directeur belast met de financiën en in samenwerking met andere collega’s van de boekhouding zijn dit je belangrijkste taken:

 

– Mee uitwerken van dashboards en indicatoren die beantwoorden aan de noden wat betreft de financiële en begrotingsrapportering van de Smart-entiteiten en de leden van de coöperatie, die in België en Europa gevestigd is;

– Bijdragen tot de uitwerking en toepassing van opvolgings- en analysetools op verschillende vlakken: analytische, financiële en begrotingsboekhouding, financiële statistieken met betrekking tot het begrotingsbeleid;

– Opmaken van teruggave- en analysestaten om de financiële en begrotingsopvolging van de activiteiten van de leden en van de Smart-entiteiten te vereenvoudigen;

– Meewerken aan de begrotingsplanning, de invoering van de analytische boekhouding en de bepaling van uitgaven en opbrengsten van de activiteiten van de leden en de Smart-entiteiten, het onderhoud en de evolutie van de informaticatools en de begrotings- en financiële apps;

– Invoeren van procedures voor de interne begrotings- en financiële controle en mee uitwerken van actieplannen voor de interne controle.

 

Kerntaken:

Uitwerken van beheerprocedures en -tools

 • Je werkt rapporteringstools uit voor alle directies, het afgevaardigd bestuur en de vennoten
 • Je bepaalt de hoofdlijnen van de in te voeren controles en indicatoren, en van de rapportering voor alle directies, het afgevaardigd bestuur en de activiteiten van de leden
 • Je maakt de financiële dashboards op van de activiteiten van de leden (maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks overzicht)
 • Je staat in voor de invoering en verbetering van de beheerprocedures, optimaliseert de financiële informatiestroom en staat in voor de betrouwbaarheid ervan
 • Je ziet erop toe dat de procedures en processen van de interne controle worden nageleefd

Beheren van de forecasts

 • Je werkt de jaarlijkse begroting en driemaandelijkse reportings uit
 • Je analyseert de begrotingsverschillen en kan ze verklaren
 • Je staat in voor de opvolging en opmaak van dashboards in samenwerking met de directies
 • Je voert economische en financiële studies uit (leden en Smart-entiteiten)
 • Je draagt bij tot de uitwerking van het financieel plan op middellange en lange termijn
 • Je maakt de belangrijkste financiële staten op 3 of 5 jaar op door een projectie te maken van de resultaten van de onderneming en de schattingen van het lopende jaar

Uitwerken en leiden van het begrotingsproces

 • Je bepaalt de begrotingsprocessen en zorgt ervoor dat de niet-financiële operationele medewerkers ze toepassen
 • Je verzamelt, analyseert en maakt een samenvatting van de begrotingsgegevens van de operationele departementen
 • Je maakt de jaarlijkse begroting en het desbetreffende document op dat het hele jaar door als gids dient
 • Je begeleidt de directies van Smart bij de sturing van hun begroting

Toezicht houden over de boekjaarafsluitingen

 • Je vergelijkt de boekhoudkundige staten en de resultaten van de reportings en dashboards
 • Je bezorgt de extracomptabele elementen die in de resultaten moeten worden toegevoegd aan de boekhouding voor een betere overeenstemming met de economische realiteit van de activiteiten van de leden

Verbeteren van de prestaties van de onderneming en de interne controle

 • Je speelt in op afwijkingen en neemt corrigerende maatregelen
 • Je bepaalt welke punten verbeterd moeten worden en helpt onze adviesverleners om de voorafgaande controles van de economische verrichtingen van onze leden goed te keuren
 • Je zorgt ervoor dat de exploitatierisico’s bekend en beheerst zijn, en dat ze regelmatig geëvalueerd worden
 • Je doet financiële controles om te helpen bij de goedkeuring van onze belasting- en sociale aangiften
 • Je beperkt de risico’s en spoort gebreken en risico’s op die de globale resultaten van de onderneming schade kunnen toebrengen

Invoeren of optimaliseren van het informatiesysteem

 • Je draagt bij tot de invoering van bepaalde ERP-modules om de informatiestromen te bepalen, stelt bepaalde applicaties in en leidt projectvergaderingen over de dashboards en financiële informatie
 • Je draagt bij tot het onderhoud en de ontwikkeling van de boekhoudkundige stromen van de activiteiten en van de boekhoudsoftware

 

Profil

 • Je beschikt over een universitair diploma of diploma van een Business School, aangevuld met een gespecialiseerde opleiding Management accounting of Accounting & Finance
 • Je hebt 3 tot 6 jaar ervaring als business en/of financial controller binnen een grote kmo (meer dan 100 werknemers)
 • Een eerste ervaring in een auditfunctie is een troef
 • Je hebt een uitstekende financiële geletterdheid
 • Je kan complexe problemen oplossen
 • Je beheerst de boekhoudkundige normen
 • Kennis van andere GAAP en van de IFRS-normen is een absolute troef
 • Basiskennis fiscaliteit
 • Beheersing van data-analyse en van het gebruik van informatiesystemen: spreadsheets, databases, ERP, Business Intelligence …
 • Kennis van Sage, Power BI en SQL is een troef
 • Je bent thuis in economisch, financieel en begrotingsbeheer en kent de processen voor interne controle
 • Je bent tweetalig NL-FR (minstens niveau C1)
 • Persoonlijke kwaliteiten:
  • Een goed analytisch vermogen
  • Zin voor organisatie en methodologisch te werk kunnen gaan
  • Zin voor initiatief en overtuigingskracht
  • Je werk kunnen organiseren al naargelang de prioriteiten en doelstellingen
  • Nauwgezet kunnen werken

   

Nous offrons

 • Een voltijds contract (38 uur per week) van onbepaalde duur;
 • Hoofdplaats van tewerkstelling: hoofdzetel van de coöperatie in Brussel;
 • Een aangename werkomgeving in een groeiende coöperatie;
 • De mogelijkheid om te kiezen voor deeltijds telewerk, in samenspraak met je overste;
 • Een aantrekkelijk loonpakket: eindejaarspremie, maaltijdcheques, ecocheques (€ 250/jaar), groepsverzekering, volledige terugbetaling van een abonnement openbaar vervoer voor woon-werkverkeer, gsm en gsm-abonnement.

Intéressé.e.s ?

Stuur je motivatiebrief en gedetailleerd cv uiterlijk tegen 18/06/2023 door via mail naar Smart: jobs@smart.coop, met de volgende referentie als onderwerp: 230424-CDG-DDF

 

Voor onmiddellijke indiensttreding.

 

Smart ijvert voor meer diversiteit en moedigt iedereen met de vereiste competenties aan om zich kandidaat te stellen, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, levensovertuiging, handicap … Laat het ons gerust weten als er specifieke accommodatie nodig is, zowel tijdens de selectieprocedure als daarna.