SMart BE

Lid worden van SMart !

Je voordelen

  > een begeleiding op maat

  > toegang tot je persoonlijke account 24u/24

  > de sociale voordelen van een loontrekkende

  > een gegarandeerd loon binnen de 7 werkdagen

  > een uitgebreide verzekering

  > juridisch advies

  > hulp bij het zoeken naar financiering

  > aangepaste opleidingen

  > een actief netwerk van meer dan 50 000 leden (Agora, thematische en sectoriële ontmoetingen)

  > voordeeltarieven (theater, publicaties en studies, huur van een bestelwagen, werkruimten)

Voorwaarden lidmaatschap

1. Een activiteit uitoefenen die valt onder de sector van de "creatieve beroepen". Dit zijn:

 • artistieke en creatieve beroepen
 • technisch-artistieke beroepen
 • aanverwante beroepen
 • sommige functies zoals journalistiek, communicatie, vertalingen, socio-cultureel vormingswerk, internetberoepen, vormingen beurzen & events. Omwille van gelijklopende werkomstandigheden hebben deze beroepen historisch gezien altijd onderdak gevonden bij SMart.

2. een infosessie volgen

Je betaalt jaarlijks een bijdrage van 25€ (automatisch afgehouden van je eerste contract van meer dan 150€)
Er wordt 6,5% afgehouden op het te factureren bedrag exclusief BTW. Voorzie dit in het loon dat je onderhandelt met je opdrachtgever.

Schrijf je in voor een infosessie

Al een infosessie gevolgd?Klik hier om lid te worden