SMart BE

Rejoignez SMart !

Vos Avantages

  > een begeleiding op maat

  > toegang tot je persoonlijke account 24u/24

  > de sociale voordelen van een loontrekkende

  > een gegarandeerd loon binnen de 7 werkdagen

  > een uitgebreide verzekering

  > juridisch advies

  > hulp bij het zoeken naar financiering

  > aangepaste opleidingen

  > een actief netwerk van meer dan 50 000 leden (Agora, thematische en sectoriële ontmoetingen)

  > voordeeltarieven (theater, publicaties en studies, huur van een bestelwagen, werkruimten)

Conditions pour devenir membre

1. Een activiteit uitoefenen die valt onder de sector van de "creatieve beroepen". Dit zijn:

 • artistieke en creatieve beroepen
 • technisch-artistieke beroepen
 • aanverwante beroepen
 • sommige functies zoals journalistiek, communicatie, vertalingen, socio-cultureel vormingswerk, internetberoepen, vormingen beurzen & events. Omwille van gelijklopende werkomstandigheden hebben deze beroepen historisch gezien altijd onderdak gevonden bij SMart.

2. een infosessie volgen

Je betaalt jaarlijks een bijdrage van 25€ (automatisch afgehouden van je eerste contract van meer dan 150€)
Er wordt 6,5% afgehouden op het te factureren bedrag exclusief BTW. Voorzie dit in het loon dat je onderhandelt met je opdrachtgever.

Participez à une séance d'information

Déjà suivi une séance d'information?