De coöperatie SMart: praktisch

Goed nieuws! De SMart coöperatie is een feit: de statuten werden neergelegd op 8 december. Dit is het resultaat van 18 maanden uitwisseling en reflectie samen met jullie. Hieronder meer informatie over hoe u vennoot kan worden en vanaf wanneer.

Wie kan vennoot worden?

Alle gebruikers van onze diensten kunnen vanaf 1/1/2017 vennoot worden van de SMart-coöperatie.

Hoe vennoot worden?

Door in te tekenen op een aandeel via het formulier van toetreding dat u vanaf 1/1/2017 terugvindt in uw persoonlijke account in de ledenzone en door het aandeel te betalen.

Hoeveel kost het?

Een aandeel heeft een waarde van 30€.  De bestaande ledenbijdrage van 25€/jaar valt in de toekomst weg.

Hoe betalen?

Onmiddellijk via uw ledenzone. Eens ingelogd, zal u vanaf 01/01/2017 een pop-up te zien krijgen die onze transformatie naar een coöperatie uitlegt en u uitnodigt om vanaf dan in te tekenen op een aandeel. Er zijn hiervoor 2 mogelijkheden:

 • Via een online betaling
 • Via een overschrijving op het rekeningnummer van SMartCoop, 10 dagen nadat u heeft toegezegd om vennoot te worden.

U bent effectief vennoot nadat we de betaling hebben ontvangen.

Is vennoot worden verplicht?

Vanaf 1 maart 2017 zal u vennoot moeten zijn om gebruik te maken van onze tools voor het factureren aan een klant en om een nieuwe Activiteit te beheren.

 • U beheert een Activiteit? Het inbrengen van nieuw budget in uw Activiteit (via facturen, auteursrechten, overdracht van budget of subsidies) zal voor beheerders van een activiteit na 1 maart slechts mogelijk zijn als ze vennoot worden en een aandeel kopen. U kan het beschikbare budget in uw activiteit blijven gebruiken (via een contract, onkostennota of concessie van rechten) maar om nieuw geld in te brengen in de Activiteit, moet u dus vennoot worden.
  De deelnemers en occasionele deelnemers aan een Activiteit zijn momenteel niet verplicht om vennoot te worden.
 • Als u geen Activiteit beheert? Als u nog geen vennoot bent op 1 maart, zal u nog 3 opdrachten kunnen aangeven in het systeem. Daarna moet u vennoot worden en intekenen op een jaarlijks aandeel om verder gebruik te maken van onze diensten.

Vennoot zijn, betekent

 • mee stemmen tijdens de algemene vergadering over de strategische richting die de coöperatie uitgaat
 • mee bepalen wie er in de raad van bestuur zal zetelen of je zelf kandidaat stellen
 • de diensten van SMart kunnen gebruiken
 • onze statuten aanvaarden
 • intekenen op een jaarlijkse coöperatief aandeel van 30€. Hierdoor draagt u bij aan het kapitaal en helpt u bij het behouden van onze investeringscapiciteit om tools en diensten te ontwikkelen en de risico’s van verschillende aard, die elk jaar complexer worden door de groei en de diversificatie van onze activiteiten, te dekken.

Maar ook: toetreden tot een Europese coöperatie, samen praten over SMart, van gedachten wisselen en samenwerken,…

 Een vraag? smartinprogress@nullsmartbe.be